pe meleagurile Dobrogei de nord

Istoricul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Lucrarea misionară adventă pe meleagurile nord dobrogene a început în anul 1935, odată cu venirea în oraşul Tulcea a lucrătorului misionar Ioan Dănilă împreuna cu familia sa.

Istoricul perioadei 1935-2006

Prima grupa de adventişti împreuna cu simpatizanţii adevărului Evangheliei se adunau în imobilul situat în strada Traian nr. 36 într-o sală amenajată pentru servicii de cult. În timpul lucrării sale evanghelice, fr. Ioan Dănilă câştiga la adevărul credinţei advente o familie de români și o familie de bulgari, care mai târziu se repatriază in Bulgaria, in anul 1940.Pe perioada lucrării sale la Tulcea, fr. Dănilă vizitează deseori leprozeria de la Tichilesti, făcând lucrare misionara cu aceşti bolnavi.

După ce în anul 1938, fr. Ioan Dănilă este mutat în oraşul Ramnicu-Sarat, în locul dansului , la Tulcea, este numit fr. pastor Ganea, predicator de origine bulgară, care, de asemenea, în anul 1940, se repatriază în Bulgaria. În acest an s-a făcut schimb de populaţie, se cedează Cadrilaterul Bulgariei, Dobrogea este colonizata cu cetăţeni români veniţi din cele două judeţe: Durostor și Caliacra. Dumnezeu lucrează în mod minunat, astfel ca în întreaga Dobroge, au fost repartizaţi în sate și comune , fraţi adventişti veniţi din Cadrilater în jud. Tulcea existau fie grupe, fie comunității adventiste în localităţile: Sălcioara, Zebil, Agighiol, Iulia, Atmagea, Traianu, Dorobanţu; în jud. Constanta în localităţile :Mihai Viteazu, Cogealac, Istria, Gradina, Mireasa, Corbu, Vadu. Împreună cu fraţii adventişti veniţi din Cadrilater in anul 1940, vine la Tulcea împreuna cu familia din oraşul Bazargic unde era pastor si fratele Teodor Coconcea. În acel timp serviciile divine de cult se desfăşurau tot în locaşul de pe strada Traian nr.36.  În perioada dictaturii antonesciene, comunităţile adventiste sunt închise, membrii bisericii sunt persecutaţi, predicatorii sunt arestaţi și închişi.

În anul 1947, în oraşul Tulcea se face lucrare misionara de colportaj prin fraţii: Ortopelea, Papura, Mirea, Balutoiu Victor. Fratele T. Coconcea este pensionat în anul 1956, când se retrage în localitatea Baicoi jud. Prahova. În acelaşi an în Tulcea este numit fr. pastor Alexandru Popov, care cumpără imobilul din strada Nicopol nr.12 și îl transforma în sală de cult, îi aduce îmbunătăţiri în timp, împreuna cu camerele din spatele curţii care vor constitui casa parohiala.  În anul 1965, fr. Popov Alexandru este pensionat si se retrage la Braşov împreuna cu familia. Fratele Popov A. L-a avut ca lucrător misionar pe fr.David Dumitru.

În acelaşi an, la Tulcea este numit fr. Nicolae Gâşman, care păstoreşte comunitatile adventiste din district până în anul 1977. Dansul locuiește aici împreuna cu soția și cei trei copii ai săi. În anul 1977 dansul este pensionat și se retrage în localitatea Moreni jud.Prahova.

În acelaşi an la Tulcea vine un nou pastor Corneliu Păun, care păstoreşte comunităţile adventiste de aici pana în anul 1981 . În aceasta perioada de timp, fraţii din comunitatea Tulcea au renovat vechiul locaş de închinare și-au construit o nouă casa parohiala in curtea din spatele Bisericii. Dintre fraţii care au participat la acele lucrări de construcţie amintim pe fr.Mariuteanu Mihai, Serbanica Victor, Cojocaru Eugen, Anastase Ion, Filiuta Solomon, Grigore Ion, și alții.

Intre anii 1981- 1983, biserica din Tulcea, este păstorită de fr. Moisan Petre.

Intre anii 1983-1986, comunitatea este păstorita de fr. Lucian Cristescu, ani in care tineretul Bisericii este antrenat în concursuri biblice și de studiu al cărţilor , , Spiritului Profetic”, se fac excursii la Cheile Dobrogei, la Babadag.

Intre anii 1986- 1992, comunitatea Tulcea și districtul este păstorit de fr. Parvan Titi, au fost ani in care comunitatea a continuat să crească numeric și spiritual. După Revoluţia din 1989, se reînființează com. Zebil, si se înfiinţează com. Babadag.

Intre anii 1992-1994, la Tulcea am avut pe fr. pastor asistent Sandu Virgil. Încă din acea perioada, biserica locala a început sa cumpere materiale de construcţie  .

Intre anii 1994-1996 la Tulcea a fost numit fr. Pastor Benu Margarit.  În acest timp biserica locală, s-a hotărât să construiască o a doua comunitate adventista în oraş. In acest scop, prin contribuţia financiara a membrilor comunităţii, este cumpărat un imobil pe strada Gavrilov Corneliu în zona BIG.

În vara anului 1996, membrii demolează vechiul imobil, dar, deoarece suprafaţa de teren este mica, proiectul iniţial este abandonat, terenul este vândut și în primăvara anului 1997, noul pastor Tiberiu Maftei ( 1996- 1998) împreuna cu comitetul şi  biserica locală, se orientează spre un alt proiect al Bisericii, care va fi amplasată în același loc din strada Nicopol 12. Proiectul este făcut de domnul Alexandru Simon.

După ce în luna iunie 1997, membrii demoleaza vechiul lăcaș de cult, in iulie 1997 încep lucrările de excavație și apoi de turnare a fundației noii clădiri, incepand cu demisolul, continuand cu zidurile pe intreaga suprafata in anii 1998-mai 1999. 1n acel moment bugetul comunității locale este gol, Conferinta Muntenia este in imposibilitate temporara de a ne ajuta, dar Dumnezeu conduce în mod providențial lucrarea Sa . Lucrarea este continuata, se aduce masiva lemnarie de la Vatra Dornei, se face acoperisul, se pune tabla, se plătesc lucrătorii, se plătesc ferestrele, ușile întregii clădiri, astfel ca în luna octombrie 1999, Biserica este acoperita, pregatita sa primeasca prima zăpadă. Pe întreaga perioada(1997-2006), membrii comunității Tulcea s-au implicat în mod activ din punct de vedere al eforturilor fizice incepand de la fundații până la finalizarea lucrărilor cat și financial prin colecte periodice, unde fiecare a dăruit după puterile lui şi uneori chiar peste puteri. În diferite perioade de timp, in masura posibilitatilor financiare de moment, , , Conferința Muntenia”, a sprijinit lucrările de construcție a noii Biserici de la Tulcea cu sume foarte mari de bani. Deasemenea este demn de menționat aportul financiar al unor membrii adventişti din străinătate: sora Botocan Safta din Oregon USA, fr.Moisescu Constantin din USA, fr. Cojocaru Flavius din Loma Linda, USA, fr.Nicu Sirotencu din Madrid, Spania; fr.Munteanu Beniamin din Spania, fr. Dragut Ionel  si Titi Cojocaru din Australia

Pe întreaga perioada de timp a lucrărilor de construcție, Biserica din Tulcea l-a numit ca diriginte de șantier pe fr.Nedelea Cornel care a coordonat lucrările si a colaborat eficient cu autoritățile locale și cu forul ierarhic superior al Bisericii Conferința Muntenia și comitetul acesteia.

În anul 1998, în comunitatea Tulcea este numit fr.pastor Delicote Nicolae, care îsi dovedeste tineretea printr-o prezenta activa pe șantier, sfidând varsta a treia, adunând sume   din comunitatile adventiste pe care le păstorise candva (ex.comunitatea Matcajud.Galati). Și alte comunități din district (Zebil, Salcioara) contribuie cu sume de bani; in doua randuri frații din Sălcioara vin la Tulcea și participă cu forțe de muncă masive la turnarea unor plăci de beton într-o singura zi. Comunitățile Vadu, Corbu trimit sume de bani  în aceasta perioada de timp.

În anul 2000, este numit ca ajutor al fr.Delicote Nicolae, fr.pastor asistent Matei Laurențiu, lucrările de construcție sunt continuate, apropiindu-se de finalizare.   La realizarea coşului de fum am fost sprijiniți de întreprinderea ucraineană “Tremal” în mod dezinteresat. În anul 2002, fr.Delicote Nicolae, se retrage din lucrare din cauza varstei inaintate și lucrarea este continuată de membrii Bisericii locale.

În vara anului 2005, fr.pastor Matei Laurențiu, este mutat în alt district și la Tulcea este numit un alt fr.pastor, Albu Dorin, lucrările de construcție sunt continuate și se finalizează în acest timp.În această zi inaugurală, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru grija Sa ocrotitoare, căci El ne-a purtat ca pe aripi de vultur de-a lungul acestor ani; mulțumim autorităților locale care ne-au sprijinit încă de la începerea lucrărilor și până în prezent. Astăzi ne alăturăm psalmistului și intonam imnul consacrării și al mulțumirii: “Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! Ah, altarele Tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta căci ei tot mai pot să Te laude. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Creatorului Nostru” Ps. 95:2-5

Comitetul de construcţii al noii biserici AZŞ Tulcea 1997-2006

  1. Nedelea Cornel- Diriginte de şantier
  2. Cojocaru Cornel
  3. Moşmanu Daniel
  4. Andriev Paul
  5. Sirotencu Lică
  6. Şerbănică Victor